Skip to main content

Cultuur in plaast van pillen

Cultuur op Recept geeft professionals in zorg, welzijn en cultuur praktische handvatten om kunst en cultuur in te zetten ter bevordering van positieve gezondheid. Op uitnodiging van Co. de Cultuurontwikkelaar (voorheen Kunstencentrum Venlo) begeleid ik een aantal korte, creatieve interventies tijdens inspiratiebijeenkomsten over het project in de regio.

Cultuur in plaats van pillen
Cultuur op Recept gaat uit van de gedachte dat culturele activiteiten een positieve bijdrage kunnen leveren aan je fysieke en mentale gezondheid. Het is een specifieke variant van Welzijn op Recept (WoR), waarbij artsen geen recept uitschrijven voor medicijnen maar voor bijvoorbeeld activiteiten of sport. In Nederland zijn er een aantal ‘Op recept’-varianten die binnen de gezondheidszorg en het welzijnsdomein steeds meer handen en voeten krijgen, dankzij geslaagde praktijkvoorbeelden uit pilotprojecten. Cultuur op Recept voegt daar culturele activiteiten aan toe.

Tijdgeest
Cultuur op Recept past helemaal bij de tijd waarin we leven. Enerzijds zien we een groeiend aantal mensen binnen het sociale domein met psychosociale problematiek. Anderzijds zien we een versmalling van aanbod om deze mensen de professionele aandacht en middelen te kunnen bieden om te werken aan hun eigen veerkracht. Cultuur op Recept is geen middel dat professionele hulpverlening of ondersteuning vervangt, maar juist aanvult en complementeert door gebruik te maken van de culturele mogelijkheden in Noord-Limburg.

Inspiratiebijeenkomsten
Samen met partners uit de gezondheidszorg, het welzijnswerk en het culturele veld organiseert Co. inspiratiebijeenkomsten over het project in Beesel, Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo. Na een korte inleiding krijgen deelnemers twee pakkende voorbeelden uit de praktijk te zien, filmisch in beeld gebracht door Tanja Nabben. Vanuit Roodborst Coaching en Training neem ik de groepen vervolgens mee in een korte visualisatie- en tekenoefening. Zo kunnen ze de impact van beeldend werken ook zelf ervaren. Naast informatie en inspiratie is er vooral veel ruimte om de behoeften van de verschillende spelers (én elkaar) beter te leren kennen.

Samenwerking
Co. werkt bij de ontwikkeling van Cultuur op Recept samen met Welzijn op Recept - Regio Noord Limburg - Provincie Limburg - Cohesie - Syntein - MoodLab Media - Roodborst Coaching en Training - Cultura Venray en welzijns- en cultuurcoaches in Beesel, Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.

Meer weten over Cultuur op recept? https://www.cultuurontwikkelaar.nl/cultuuroprecept


Paul Hermans, juni 2023

"Kunst draagt bij aan het vergroten van welbevinden en de kwaliteit van leven. Het raakt de harten van mensen en spreekt de taal van emotie."

Co. de Cultuurontwikkelaar